Az Érmellékről készül következő hiánypótló könyvünk

Eseménydúsan alakult a május a Jogar Alapítvány életében: Domonkos László és alapítványunk munkatársai a partiumi Érmellék magyar emlékeit keresték fel, anyagot gyűjtve az író készülő új kötetéhez.

Domonkos László a lírai szociográfia jeles művelőjeként számos kiemelkedő kötet szerzője. Könyvet írt - többek között - a Lengyel-Szepességről, a felvidéki Sárosról, Fiuméről és a Szerémségről is. Legutóbbi műveinek egyike, a Magyar Moldva a Jogar Alapítvány kiadásában született meg, és egy évvel a megjelenése után már beszerezhetetlen volt, ugyanis minden példányát elkapkodták.

A Jogar Alapítvány ezt a kapcsolatot folytatva egy újabb, méltatlanul elfeledett, máig csaknem színmagyar területre, az Érmellékre kalauzolta el az írót. Domonkos László és munkatársai idén május elején felkeresték a Trianonban Romániához csatolt magyarlakta térség városait és falvait, emlékhelyeit. Jártak Érmindszenten, ahol Ady született; Kölcsey szülőházánál Sződemeteren; ahogy Érsemjénben is, ahol Kazinczy Ferenc látta meg a napvilágot. Látták az elrománosítás célpontjában lévő Tasnádot; feltérképezték Érmihályfalvát, az erdélyi 56-os események egyik főhelyét; továbbá megkóstolták az érmelléki borokat is, megismerkedve a nemrégiben visszahonosított ősmagyar fajtával, a bakatorral.

Miközben az Érmellék a magyar múlt és a nemzet kultúrtörténete szempontjából megkerülhetetlen jelentőséggel bír, a magyar közvélemény alig tud valamit róla, ami azért is döbbenetes, mivel ez egy máig döntően magyarok lakta térség, ahol a nyelvi viszonyok a székelyföldi helyzetet idézik.

Domonkos László és csapatának terepmunkája rendkívül eredményes volt, így az író részéről minden feltétel adott ahhoz, hogy a kötet idén ősszel megjelenjen. Annak érdekében, hogy ez sikerüljön, alapítványunk mecénásokat keres a hiánypótló könyv kiadásához.

Jogar Alapítvány