Isten hozta a Jogar Alapítvány honlapján!

Alapítványunk célja Hazánk kulturális, természeti, történelmi örökségének védelme, hagyományainak megőrzése és népszerűsítése, valamint az együttműködés minden olyan szervezettel, amely céljainkat elősegíti. Az alapítvány célja továbbá a Kárpát-medencei magyarság összetartozás-tudatának erősítése, lelki és szellemi egységének megteremtése.

Megjelent Bökös Borbála: A csillagösvény legszebb meséi című mesekönyve. Kattintson!

Szervezetünk tevékenységét a következő pontok szerint csoportosíthatjuk:

a) Kulturális tevékenység, így különösen hagyományőrzés, örökségvédelem.
b) Rendezvények, megemlékezések, programok szervezése.
c) Kulturális szervezetek, alkotóművészek, előadók és programok támogatása.
d) Ismeretterjesztés, így különösen nyomtatott és online kiadványok megjelentetése és támogatása.
e) Állásfoglalás társadalmi kérdésekben.
f) Nemzeti és történelmi emlékhelyek gondozása, a hősök kultuszának ápolása, valamint az örökségturizmus elősegítése.
g) Együttműködés mindazon állami, civil- és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek az alapítvány eredményes működését és céljainak megvalósítását elősegítik.

A Jogar Alapítvány logója

Mivel foglalkozunk?

Örökségvédelem

A magyarság szellemi és tárgyi kultúrájának emlékei a nemzet közös örökségét képezik, ezek védelme mindenki feladata és kötelessége. Ezen belül is nagy hangsúlyt fektetünk a múltunk szempontjából jelentős emlékhelyek, jeles történelmi helyszínek gondozására.

Ismeretterjesztés, könyvkiadás

Alapítványunk egyik feladata a magyar történelem bemutatása, múltunk dicső fejezeteinek népszerűsítése, különösképpen a jövő nemzedékek körében, mert csak ép történelmi tudatú közösség válhat egészséges nemzetté. Fennállásunk óta több könyv is megjelent a Jogar Alapítvány gondozásában: Szentendrei Győző tollából A Szent Korona városai című kötet 2021-ben, amely a történelmi Magyar Királyság városait mutatja be monarchia-kori képeslapokon keresztül, valamint 2022-ben születik meg Domonkos László: Magyar Moldva című könyve. Kiadványaink kereskedelmi forgalomba nem kerülnek, azoknak küldjük meg, akik adománnyal segítik az alapítvány munkáját.

Hagyományőrzés

Szilárdan valljuk, ahogy Szent István is megparancsolta az utókornak: az ősök útján kell járnunk! Mindez nemcsak a nemzeti múlt és az ősök iránti tisztelet, hanem másfelől annak a törekvésnek a kifejeződése, hogy a magyarság szellemi és tárgyi kultúrája a mai korban is az élet szerves részét alkossák. A Jogar Alapítvány ennek jegyében kitűnő kapcsolatot ápol a hazai történelmi hagyományőrző szervezetekkel.

Alkotóművészek támogatása

A nemzet élete a kultúrával azonos. Szívünkön viseljük, hogy a magyar kultúra pálmafáján újabb és újabb ágacskák hajtsanak, ezért alkotóművészek támogatására irányuló programot dolgoztunk ki a valódi, értéket képviselő művészetek támogatására, kibontakozásuk elősegítésére. Különösen a magyar közelmúlt elfeledett eseményeinek, méltatlanul hanyagolt vagy tudatosan háttérbe szorított hőseinek történetét feldolgozó művészi alkotások létrejöttét kívánjuk elősegíteni.

A hősök kultusza

A Jogar Alapítvány feladatának tekinti a magyar hősök emlékezetének ápolását, a hősi emlékművek megőrzését, bemutatását. Fontos, hogy a rendszerváltozás után 30 évvel különbséget tudjunk tenni áldozatok és hősök között. Tisztelettel kell adóznunk mindazok emléke előtt, akik a legdrágábbat, az életüket áldozták Hazánkért!

Határok nélkül itthon vagyunk!

Valljuk, hogy a nemzet a trianoni szétszakítottságban is egységes: a magyar kultúrát nem lehet államhatárok közé szorítani. Ennek jegyében tevékenységeinket a magyarság történelmi szállásterületének egészében, így a teljes Kárpát-medencében kifejtjük, magyar és magyar között nem téve különbséget aszerint, hogy a trianoni határ melyik oldalán született vagy él. A feladat nem kisebb, mint a Kárpát-medencei magyarság összetartozás-tudatának erősítése, lelki és szellemi egységének megőrzése. Mert minden magyar számít!

Örökségturizmus

Csak az szeretheti a szülőföldjét, aki ismeri azt. Az örökségturizmus lényege, hogy minél többekkel megismertetni a Kárpát-medence természeti és épített örökségét, történelmi helyszíneit. A Jogar Alapítvány kifejezett célja, hogy ebbe a munkába bekapcsolódhasson, és minél többek számára bemutassa szülőföldünk páratlan kincseit.